Rețea de promovare a incluziunii sociale, orientate asupra comunității în Republica Moldova.

Asociaţia Raională de Educare a Adulţilor Prutul de Sus (AREAP) în perioada august 2014 – iulie 2017 implementează proiectul ”Rețea de promovare a incluziunii sociale, orientate asupra comunității în Republica Moldova”.

Obiective

Proiectul are ca scop ajutorarea persoanelor defavorizate psiho-social şi a celor care nu au posibilitate să lucreze prin :

 • Crearea mediului pentru timpul liber în internate (adaptarea unor camere-încăperi, amenajate special)
 • Crearea în internate a condițiilor concrete de muncă și terapeutice, inclusiv utilarea elementară a atelierelor de prelucrare:

* lemnului

* ceramicii

* textilelor

* gradinaritului.

— Instruirea personalului prin experiența obținută în Austria și România

— Crearea centrului de implicare  socială

— Posibilitatea de a comunica și întrunirea persoanelor cu necesități speciale prin planificări în comun a activității și a programelor zilnice

— Încadrarea persoanelor cu nevoi special în societate și organizarea campaniilor de antistigmă.

—  Implicarea în diverse activități în parteneriat cu APL.

— Crearea a 3 birouri  de implementare a proiectului (Balți, Dubăsari, Chișinău) prin crearea unei rețele sociale de nivel național.

Serviciile oferite de Clubul Împreună:

 • Consiliere vocațională
 • Dezvoltare personală
 • Formare profesională
 • Dezvoltarea comunitara
 • Consiliere psiho-socială

Susținut de parteneri:

 • Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei din Republica Moldova
 • Consiliul raional Edineț
 • Consiliul raional Soroca
 • Primăria orașului Edineț
 • Primăria Soroca
 • AREAS
 • Institutul Bucovina

Rezultate așteptate

 • Îmbunătățirea  situației  de viată  a persoanelor  în cu nevoi speciale.
 • Încadrarea persoanelor cu nevoi speciale în cîmpul muncii
 • Dezvoltarea economiei sociale prin atelierele create
 • Rețea națională creată pentru promovarea incluziunii sociale.

 

 


Din 2013 suntem mebrii activi in reteaua europeana de economie sociala

Colaboratori