Despre

Experienta

Pana in prezent AREAP a participat  ca si partener la diferite activitati implementate de organizatii din Romania printre care amintesc: AREAS, CENRES, Origini Verzi. Aceste activitatii includeau: implementarea proiectelor aplicate de catre organizatii, facilitarea schimburilor de tineret in Europa, desfasurarea unor module de instruire si cursuri de formare profesionala, organizarea unor activitati de campanie si manifestari de tineret, coordonarea unor activitati pentru integrarea socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitati mintale.
De asemenea a sprijinit la implementarea pana la aceasta data a trei proiecte finantate prin programul Tineret in actiune al Uniunii Europene si prin Programul Cetateni pentru Europa, dintre acestea amintim: Peace Bag, 4 miss you rope, SOMEE.

Misiune

Promovarea bunelor practici în domeniul formării profesionale şi educaţiei adulţilor în vederea sprijinirii dezvoltării durabile a comunităţilor din Regiunea de Nord şi Nord-Estul Republicii Moldova.

“Asociatia Regionala de Educare a Adultilor  Prutul de Sus” este creata, in acord cu Constitutia RepubliciiMoldovain Briceni. Prin activitatile asociatiei, membrii fondatori tind sa promoveze valorile si interesele nationale care sunt atat de importante intr-otarademocrata.

Obiective

 • Dezvoltarea resurselor comunitare la nivel local prin promovarea educaţiei permanente şi învăţare intercultural;
 • Asigurarea accesului la oportunităţile de învăţare pentru adulţi în zonele rurale;
 • Sprijinirea integrării Romaniei în Uniunea Europeană, prin promovarea educaţiei adulţilor şi dezvoltare într-un context European;
 • Dezvoltarea unei reţele de furnizori de servicii de dezvoltare profesionala prin reactivarea comunităţii locale de centre cultural;
 • Organizarea de cursuri de dezvoltare profesională pentru calificare, recalificare, specializare şi îmbunătăţirea carierei fără a ţine cont de clasa, etnie sau de alte categorii sociale;
 • Dezvoltarea şi gestionarea activităţilor de cercetare în ceea ce priveşte îmbunătăţirea metodelor şi tehnicilor pentru a facilita învăţarea în rândul adulţilor;
 • Studii de creare  şi editare, materiale, publicaţii  pentru a sprijini domeniul educaţiei adulţilor;
 • Desfăşurarea unor campanii de relaţii publice cu scopul de a lansa  îmbunătăţirea  legislaţiei referitoare la educaţia adulţilor şi dezvoltarea profesională;
 • Facilitarea dialogului şi a cooperării transfrontaliere în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi  imaginea într-o dimensiune europeană;
 • Dezvoltarea activităţilor de cercetare în ceea ce priveşte metodele şi tehnicile pentru educaţia adulţilor şi accesarea de fonduri naţionale şi europene;
 • Dezvoltarea unor  acţiuni de sprijin pentru implementarea proiectelor în domeniul educaţiei adulţilor;
 • Dezvoltarea de activităţi culturale, festivaluri, simpozioane şi crearea de studii de cercetare pentru promovarea şi conservarea patrimoniului cultural naţional;
 • Dezvoltarea de programe şi proiecte pentru sprijinirea tinerilor din cadrul Centrelor de Plasament în special tineri şi persoane din aceasta zona, în general;
 • Dezvoltarea de activităţi specifice pentru reintegrarea socio-profesionala a persoanelor cu deficienţe psihice, prin activităţi de terapie ocupaţională în centre de zi sau cluburi.
 • Principalul obiectiv al asociatiei este bazat pe parteneriate internationale in activitati ca integrare socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitati si tineri expusi riscului si sprijinirea Republicii moldovei in procesul de integrare europeana;
 • Pentru atingerea oboiectivelor asociatia are activitati precum: dezvoltarea catorve metode,   concepte si idei despre promovarea si sprijinirea drepturilor omului; Organizing and participating in seminars, conferences, meetings, lectures, etc.;
 • Pentru indeplinirea obiectivelor statutare;
 • Pentru atragerea de personal calificat in area de activitati prioritare a asociatiei;
 • Pentru asigurarea de asistenta pentru persoane vulnerabile social;
 • Dezvoltare regionala prin sustinerea cursurilor de training, recalificare, acces avansat si specializat nediscriminativ de catre toate clasele sociale si dezvolatarea de activitati speciale de integrare socio-profesionala pentru persoane cu dizabilitati psihiatrice prin activitati de terapie ocupationala in centrele de zi sau cluburi, incluzand asigurarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru acest grup.

Din 2013 suntem mebrii activi in reteaua europeana de economie sociala

Colaboratori